Sexmythos: Fiicht ginn

Rubriken
Sexmythos: Fiicht ginn
Loading
/

Genitalien ginn fiicht, an zwar bei sexueller Erreegung – mee Moment: ass een ëmmer fiicht wann een erreegt ass, an ëmmer erreegt wann een fiicht ass? An, wéi eng Genitalien ginn iwwerhaapt fiicht?

QUELLEN
– GIVING THE TALK: getting wet https://www.facebook.com/givingthetalk/posts/pfbid023YR3A8eEa7VWFZnFfqbjX9bM3zT3t9bsJpq9LrRkW6BXdJojdgq68LUVGePzQys9l
– GIVING THE TALK: arousal non-concordance https://www.facebook.com/givingthetalk/posts/pfbid0WsP9Gg1ZRxxYe7nWW97N9Gi9Agwcx4YiJAhGB44qcigWgv8HefTE98N2HKsGPwcdl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *